L’ESPORT I EL CÀSTIG

En l’article anterior parlàvem sobre el paper de l’esport com a eina per aprendre a gestionar el temps, adquirint responsabilitats i compromisos. En aquest sentit, volem remarcar que l’esport ha de ser sempre un element de suma i mai de resta. A vegades, quan el...